Landbouw

Binnen de landbouw is het zoveel mogelijk voorkomen van vervuiling en een compacte bouwvorm belangrijke eisen. Oversluizen heeft hiervoor een grote diversiteit aan systemen om dit tot een minimum te beperken. Een grotere maaswijdte geeft echter een lager koelvermogen per m2, hier worden in de koeltechnische berekeningen rekening mee gehouden. Overige componenten als interkoelers, expansietanken, en oliekoelers kunnen geïntegreerd worden in één frame.

Categorieën